sayfa / 6 >>
dallama 1 sitil 1 bakraç 1 sini 1 dastar 1 gerüğü 1 mahna 1 boyna 1 kıpmak 1 kayım 1 kırkmak 1 çöğdürmek 1 tirkeşmek 1 dıllamak 1 öğendere 1 ovart 1 teres 1 kömüş 1 tömek 1 holluk 1