sayfa / 4 >>
gücünü kurutmak 1 usanmak 1 ağu 1 avu 1 eğlenmek 1 badal 1 soğukluk 1 it burnu 1 baldırcan 1 urbuk 1 yandırmak 1 çor 1 dekmük 1 tevgelik 1 burulmak 1 buymak 1 tokmak 1 eci 1 coruk 1 hala 1